Danskundervisning i udlandet

Legater til online danskundervisning for dansktalende børn og unge bosat i udlandet

Foreningen Danes Worldwide uddeler seks legater til Online Danskundervisning for dansktalende børn og unge bosat i udlandet.

Legaterne er forbeholdt dansktalende familier, som har begrænsede økonomiske ressourcer til at tilmelde deres børn til kompetencegivende danskundervisning.

Danes Worldwide (en nonprofit, almennyttig forening for danskere i udlandet) tilbyder danskundervisning på folkeskoleniveau (0.-9. klasse) til elever i alderen 6-17 år, som til dagligt bor uden for Danmarks grænser. Undervisningsforløbet foregår online, er fleksibelt og kan passes ind ved siden af lokal skolegang.

I år kan vi tilbyde seks legater takket være penge fra fondsmidler og private sponsorer. Læs mere om kriterierne for at søge: DanesWorldwideLegat2016-2017

Online Danskundervisning er et undervisningstilbud til familier, der ønsker, at deres barn taler og skriver dansk på samme niveau som jævnaldrende børn i Danmark. Undervisningsprogrammet er det eneste af sin art og er tilrettelagt i samarbejde med Undervisningsministeriet. Som afslutning på 9. klasse er det muligt at aflægge 9. klasses prøven (tidl. kendt som folkeskolens afgangsprøve) i dansk på Den Danske Sommerskole.

Læs mere om Danes Undervisning
Ansøgningsskema til legaterne

Venlig hilsen
Carina Kjær Busk
Leder af Online Danskundervisning