Underskriftsindsamling: Familiesammenføring for danske statsborgere

Appel fra Danes Worldwide og Ægteskab uden Grænser

familiesammenfoering

I de danske medier foregår der aktuelt en del debat om temaet hjemflytning for den danske statsborger med en udenlandsk ægtefælle og eventuelle børn. Danes Worldwide og Ægteskab uden Grænser appellerer til, at Folketinget afskaffer tilknytningskravet for danske statsborgere, så udlandsdanskere ikke ekskluderes fra deres fædreland. Vi er bevidste om, at en række af vore medlemmer kan have interesse i denne debat, og vil gøre opmærksom på muligheden for at støtte deres appel ved at udfylde denne underskriftsindsamling: