Legater til online undervisning i Skoledansk 2017/18 fra Danes Worldwide

Hvorfor er danskundervisning vigtig?

I mange familier, der bor i udlandet, er det kun den ene af forældrene, som er dansker. Derfor er det ikke sikkert, at der bliver talt dansk derhjemme. Men for at børnene kan bevare deres tilhørsforhold til Danmark og den danske del af familien, er det vigtigt at kunne begå sig på dansk.

Sproget giver adgang til dansk identitet og danske rødder. Og det handler ikke kun om gloser og grammatik, men også om dansk kultur og om danske værdier og samfundsforhold. Der er med andre ord mange gode grunde til at lære dansk.

Danes Worldwide er meget glad for, at kunne uddele en række legater til Skoledansk takket være donationer fra flere sponsorer.

Det giver Danes Worldwide muligheden for at give en håndsrækning til endnu flere udlandsdanske børn, som ønsker at udvikle deres danske sprog i det kommende skoleår.

Et legat dækker tilmelding til Skoledansk i skoleåret 2017/2018 (værdi op til DKK 7.150 pr. elev). Legaterne uddeles kun til medlemmer af Danes Worldwide og dækker ikke eventuelle udgifter til skolebøger.

Send din ansøgning til legater inden 15. august 2017

http://www.danes.dk/om-os/legater