Referat: Foredragsaften – 2.11.2017

Hertugdømmerne Schleswig, Holstein og Lauenburg 1815-1920 med Carl Goldschmidt

Carl Goldschmidt

Carl Goldschmidt

Danmark i tidens løb fra år 900 til genforeningen i 1920.

Vi  kom til en dejlig og interessant  aften i JUKIBU med foredrag af Carl Goldschmidt, som gav  os indblik i Danmarks historie igennem århundrede, helt tilbage fra Thyra Danebod (dronning fra ca. 935 til sin død i ca. 950).

Vi bevæger os op igennem tiden, og vi er nu i året 1848-1850 under den 1. Slesvigske krig, også kaldet tre-års krigen. Den 2. Slesvigske krig i 1864 er et meget interessant afsnit af Danmarkshistorien. Danmark tabte krigen, måtte afstå Holsten, Lauenburg og Slesvig til Preussen og  Østrig. Også  i denne krig mistede mange mænd livet. I 1. Verdenskrig måtte ca. 30’000 dansksindede nordslesvigere i tysk krigstjeneste, hvoraf 5’000 ikke kom tilbage. Desuden blev 275 danske handelsskibe sænket, og ca. 700 danske søfolk omkom. Carl viste os det fine gamle Danmarkskort indtil 1920,  hvor man så, hvor grænserne var gået i tidens løb. I 1920 kom så genforeningen og det nordlige Sønderjylland blev efter en folkeafstemning  genforenet med Danmark

Og Carl, du som filatelist,  viste os med stor interesse de mange gamle breve, som du  har arvet fra din familie med de gamle frimærker. Interessant var det, at én gang var det sendt f.eks fra Hamborg med tyske, en anden gang med danske frimærker, ligesom grænsen havde flyttet sig. Carl, du gav os indblik i et afsnit af Danmarkshistorien,  som for mig personligt har vakt stor interesse for  at læse videre  og forstå, hvad der er sket i tidens løb. Mange tak, Carl, også mange tak til Vivien for teknisk hjælp ved Carls foredrag.

Her et par vers af Mindedigtet skrevet  af Thordur Thomasson

Spejd saa langt dit øje naar
Grav ved Grav i Marken staar
Danske Mænd gav Livet hen
Troskab holder Skansen end

 

Tåredugget  ærekrands
Slaar om Dybbøls Navn sin Glans
Slægter dø,men Sproget binder
Fremtid gror af dybe Minder

I 1914 , 50-året for nederlaget i 1864 blev digtet opsat på Dybbøl Mølle. De preussiske myndigheder fjernede og knuste straks pladen. En ny plade med digtet blev sat op i 1919.

De gamle rester findes i museumsbygningen  ved Dybbøl Mølle.

Også tusind tak til bestyrelsen for det dejlige smørrebrød og de fine kager, som blev serveret ved afslutningen af en meget fin og dejlig dansk aften.

Mange tak,

Else Weber – Larsen

 


 

Alle tiders kombination af kultur, vedligeholdelse af venskabsbånd og det hele kronet med den helt rigtige danske hygge!

Det var kort sagt sådan, man har lyst til at beskrive den dejlige, ukomplicerede aften i JUKIBUs lokale den 2. november : For kun 5 Fr. fik vi forbavsende oplevet Carl som en meget lærd filateli-historiker. Han gav os nemlig et meget spændende lysbilledforedrag om gamle danske og slesvigske frimærker samt adresserede breve fra fordums skiftende tyske og danske tider i Sønderjylland fra ca. år 900 og op til Genforeningen i 1920.

Derefter var klubbens gavmilde bestyrelse igen engang i sit helt spendable humør og bød os paa aftensmad med alt godt til smørrebrød. Vi fik lov at lave og spise så meget smørrebrød, som vi orkede. Der var både sild og rejer, dansk kaviar og ost, m.m. samt øl og snaps i lange baner. Og til sidst kaffe med bestyrelsens hjemmebagte kager til den store guldmedalje! Humøret var naturligvis tilsvarende højt! Se, det er bare noget, vores kære formand samt bestyrelse kan! Vistnok langt bedre og oftere end nogen anden dansk klub i Schweiz…! Mette & co.: I er bare enestående!! TAK!

Kærlig hilsen,

Inge-Lise Wormser