Referat: Fastelavnsfest – 25.2.2018

Den 25. februar i strålende sol mødte 28 medlemmer og gæster op til fastelavnsfest i det sædvanlige festlokale i Riehen. Iår var en del familier, der ellers deltager med lidt større børn, på diverse ferierejser, så halvdelen af børnene var ret små, 3 år eller derunder. Tønden hang derfor lavt, men humøret var højt!

Efter fremstillingen af pyntede fastelavnsris – der denne gang hovedsagligt varetoges af forældre 😉 – gik børnene med stor iver igang med at slå katten af den flotte tønde. Kattekongen og kattedronningen fik hver en krone og en lille præmie, hvorefter der var kaffe & kagebord samt godteposer til ungerne. Tak til de mødre/deltagere, der også iår medbragte lækkert hjemmebag! Fællessang og kåringen af de to bedst udklædte børn over & under 5 år med præmier afsluttede den ‘officielle’ del af programmet. Resten af eftermiddagen morede børnene sig med fri leg, mens de voksne fik sig en ordentlig hyggesnak med hinanden.

Som med-arrangører deltog iår min svigersøn og min datter – sidstnævnte med en meget stor mave! Hun fødte dagen efter fastelavnsfesten mit barnebarn: En dejlig dreng og formodentlig klubbens p.t. alleryngste medlem 🙂

Vivian Stahel