Referat: Besøg på Anatomisk Museum – 04.09.2019

Macht Sport schlau?

Gør sport klog?


Vi var 12 personer, der deltog i rundvisning og foredrag af Fr. Prof. E. Eppler på Anatomisk Museum. Vi hørte, at hjernen er kroppens vigtigste organ. Det egentlige hjernearbejde er: Styring af vores intellektuelle funktioner og livsvigtige funktioner som vejrtrækning og hjertets pumpefunktion. At det ikke er nok at gætte kryds og tværs for at holde hjernen fit, men at den skal have flere udfordringer. Hjernen er først færdigudviklet hos kvinder ca. som 20-årig, hos mænd ca. 2 år senere.
Man har altid antaget, at bevægelse er sundt, men det er først omkring 1980, at det er blevet videnskabeligt bevist, med undersøgelsesmetoder som MRI (Magnetresonanstomografi) m.m. Den regelmæssige bevægelse i hverdagen er meget vigtig. Men det er heller ikke meningen, at vi alle skal være sportskanoner, også her gælder det om at finde den rigtige dosis.
Vigtigheden af bevægelse starter allerede hos småbørn og sport i skolen burde være hyppigere end det er tilfældet idag. Desuden er bevægelse i løbet af arbejdsdagen essentiel (f.eks. at man af og til skal rejse sig og gå lidt omkring). Bevægelse kan også hjælpe/lette på psykiske problemer. Sågar de gamle filosoffer gik omkring, når de skulle tænke eller tale sammen. Så det er måske en ide til nye og bedre møderesultater!!!
Til sidst kunne vi se på resten af museet med dets mange præparater.
En interessant aften.
Ingelise Jensen