News: GF afstemning 2021

Den skriftlige afstemning til dette års digitale generalforsamling forløb fint med feedback modtaget fra stort set det samme antal medlemmer, som sædvanligvis møder fysisk op til vores generalforsamlinger.

Resultatet af afstemningsproceduren blev at:
– Klubbens regnskab for 2020 og revisorernes beretning godkendtes.
– Klubbens bestående formand, bestyrelse og revisorer genvalgtes uforandret.
– Det årlige kontingent for medlemskab forbliver CHF 60.- (for voksne, børns medlemskab er gratis).
– Klubbladet Harald Blåtand vil fortsat blive udgivet med 1 årlig udgave (vil i år udkomme hen på sensommeren). Afstemningen på dette punkt udviste et kun meget snævert flertal, der foretrak klubbladet fremfor et digitalt nyhedsbrev.

Tak til alle de klubmedlemmer, der aktivt deltog i afstemningen. Vi håber meget, at vi i januar næste år vil kunne afholde den kommende generalforsamling på normal vis.

Da der ikke er udkommet en forårsudgave af Harald Blåtand, er den sædvanlige lyserøde indbetalingsseddel til kontingent i år ikke blevet sendt til medlemmerne. Alle betalende medlemmer bedes derfor venligst snarest muligt at indbetale deres kontingent via online banking eller bankoverførsel til klubbens
IBAN nummer: CH65 0900 0000 4000 4870 4
Den Danske Club Basel, 4000 Basel


På forhånd mange tak!

Vi ønsker jer en dejlig påske og sender jer de varmeste hilsener

Den Danske Club Basels bestyrelse
Mette, Ingelise, Vivian, Sandra, Ann, Elisabeth, Cecilie

Comments are closed.